Voordracht door Maud Vanhauwaert & Pepingse Cultuurprijs

“Dit zijn wel heel veel kleurtjes”

Zaterdag 2 oktober 2021 om 19u30

Abdijkerk van Bellingen

Taal is nog nooit zo aanwezig geweest in de Abdijkerk

Maud Vanhauwaert is schrijver en theatermaker. Ze behaalde een masterdiploma taal- en letterkunde aan de universiteit van Antwerpen en een masterdiploma woordkunst aan het Conservatorium van Antwerpen, waar ze nu zelfhoofddocent ‘Schrijven’ is. Met haar performances treedt ze op, op radio en tv, in binnen-en buitenland, van opera tot schapenstal.  Ze werd aangesteld tot ereburger van de stad Veurne. In 2018-2019 was ze stadsdichter van Antwerpen. Nu is ze te horen in de abdijkerk van Bellingen.

De gemeente Pepingen heeft een lange traditie in het uitreiken van de cultuurprijs. Een prijs die door de laureaten erg wordt gewaardeerd. Het is een kwaliteitslabel en het gemeentebestuur wil daarmee blijk geven van erkenning voor het culturele belang van het werk van de laureaten. Bovendien wil deze prijs een stimulans zijn voor de verschillende cultuurdisciplines en wil hij bijdragen in het verhogen van het culturele bewustzijn in de gemeente. De Pepingse tweejaarlijkse cultuurprijs wil opnieuw mensen, verenigingen, groepen in de bloemetjes zetten die iets bijzonders deden voor de cultuur in de brede betekenis van het woord en die initiatieven namen om inwoners bij elkaar te brengen.


Een niet te missen avond! De Pepingse cultuurprijs is een samenwerking van de Bib, de cultuurdienst en “Kunst in Pepingen”

Iedereen is zeer welkom;  vrije bijdrage.

Gelieve u vooraf via e-mail of telefonisch aan te melden, zo bent u zeker van een zitplaats. Het hapje en drankje zal er voor u klaarstaan. Wij houden ons aan de in oktober vigerende coronamaatregelen.

katrien.scheppers@pepingen.be of info@kunstinpepingen.be (Luk Wets, 02 396 28 17)

Luister naar de gedichten van Maud Vanhauwaert