Europese Babbel in Pepingen met Hendrik Vos en Rob Heirbaut

8 december 2016 / 20 u /
abdijkerk van Bellingen
gratis toegang

We hebben in Pepingen een lange traditie om tweejaarlijks een Europese avond te organiseren. De opzet was steeds om een Europees land bijzonder onder de aandacht van onze medeburgers te brengen en de noodzaak aan solidariteit op het Europese continent te onderstrepen.

Er rijzen nu heel wat vragen over Europa: de veiligheid, de brexit en de gevolgen ervan, de vluchtelingencrisis, de plaats van het geloof, het einde van de boerenstiel, CETA, TTIP enz, enz., enz.

Kan een gezond economisch Europa nog? Is een sociaal Europa wel mogelijk? Is een Europa denkbaar dat het milieu respecteert? Kan een democratisch Europa wel, veel democratischer dan nu? Is deze crisis een opportuniteit om nog een sterkere Europese toekomst te bouwen?

Het leek ons een goed idee om deze problematiek in een ontspannen kader te behandelen tijdens een “Europese Pepingse babbel”. We hebben dan ook de eer en het genoegen om VRT-journalist Rob Heirbaut en professor Hendrik Vos te mogen verwelkomen in onze gemeente. Zij hebben opnieuw een “Europees jaaroverzicht” samengesteld dat zij dit jaar brengen onder de titel:

Dit was Europa in 2016.

Een eigenzinnig jaaroverzicht van twee gelegenheidscabaretiers. Europaprofessor Hendrik Vos en VRT-journalist Rob Heirbaut gaan op zoek naar de achterkant van het Europanieuws, naar pittige anekdotes en al wat tussen de plooien is gevallen.

Het was tragisch en jammerlijk, doorgaans ingewikkeld, soms schandelijk en altijd ernstig. Het wordt een ludiek overzicht vol prikkeldraad, met hoofrollen voor Angela Merkel, David Cameron, Recep Tayyip Erdogan, met Brexit en Panama papers, Schengen, bootvluchtelingen en terrorisme. En uiteraard de vooruitblik der vooruitblikken: wat brengt 2017 voor Europa?

Inlichtingen en inschrijven (wenselijk):
Luk Wets
info@kunstinpepingen.be
Tel 02 396 28 17

Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Pepingen, de kerkraad van de abdijkerk van Bellingen, Kunst in Pepingen.
Na de “Europese Babbel” volgt een informele babbel bij een hapje en een drankje.

Prof. Dr. Hendrik Vos

Hendrik Vos is als hoogleraar verbonden aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent. Hendrik Vos doceert in de bachelor Politieke Wetenschappen (Europese Politieke Integratie, het Beleid van de Europese Unie) en in de masteropleidingen Politieke Wetenschappen en EU Studies (Besluitvorming in de Europese Unie, Werkcollege Besluitvorming in de Europese Unie, Actuele Vraagstukken van de Europese Politiek). Hij leidde een 30-tal onderzoeksprojecten en was promotor van vijftien met succes afgelegde doctoraten. Hij publiceerde onder meer over actuele thema’s in de Europese politiek en over besluitvormingsprocessen. In het Nederlands publiceerde Hendrik Vos bij ACCO onder meer de handboeken “Besluitvorming in de Europese Unie – een survival kit” en “De impact van de Europese Unie – beleidsterreinen, strijdpunten en uitdagingen.”

Voor een breder publiek schreef hij samen met VRT-journalist Rob Heirbaut het boek “Hoe Europa ons leven beïnvloedt”. De auteurs werden omwille van dit boek in 2008 bekroond met de Wablieftprijs voor Klare Taal, die jaarlijks wordt uitgereikt aan mensen die erin slagen om ingewikkelde onderwerpen op een bevattelijke manier uit te leggen. Hendrik Vos schrijft ook vaak stukjes over de Europese Unie in de krant en becommentarieert geregeld actuele gebeurtenissen in de Europese politiek.

 

Rob Heirbout

Rob Heirbaut (°1967) is een politiek journalist verbonden aan de VRT. Hoewel hij er als kind net als zovelen van droomde om profvoetballer te worden, maakte hij toch de verstandige keuze om Rechten en Communicatiewetenschappen te studeren aan de UGent. Na zijn studies werkte hij kort als freelancer voor Het Volk en voor een industrievakblad. Daarna ging Heirbaut even aan de slag als jurist bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Hoewel hij het jaar daarvoor al slaagde voor het journalistenexamen bij de toenmalige BRT, moest hij toch nog tot december 1993 wachten vooraleer hij een plaatsje kreeg. Hij kwam terecht op de redacties van Het journaal en Terzake, en na de invoering van de euro specialiseerde hij zich in Europa.