Cultuuruitstap Leuven De prinselijke verzameling van de Arenbergs

Zondag 18 november 2018

Geen adellijk geslacht heeft tot aan de Franse revolutie meer invloed gehad op onze contreien dan de hertogen van Arenberg. Charles d ’Arenberg en zijn echtgenote Anne de Croÿ kochten van de Franse koning Henri IV (+-1610) enkele jaren voor zijn dood het domein Edingen. Op dat ogenblik omvatte de heerlijkheid Edingen, buiten de stad en het kasteel, Lettelingen, Herne, Tollembeek, Sint-Pieters-Kapelle, Mark, Hove, Kester, Heikruis, Pepingen, Bellingen, Vollezele, Bassilly en Ghoy.

De diepgelovige en kunstzinnige Anne de Croÿ trok zich graag terug om te bidden in de loge die ze had op het doksaal in de abdijkerk van Bellingen.

Bijdrage: 55 € per persoon.

U kunt het verschuldigde bedrag overschrijven op rekening BE 28 9730 5432 8320 van Kunst in Pepingen met vermelding “cultuuruitstap 18/11” vóór 18 oktober 2018.

Stuur tevens een mail naar info@kunstinpepingen.be met de namen van de deelnemers voor wie u betaalt.

Inlichtingen: Luk Wets (02/396.28.17) en op www.kunstinpepingen.be

Inbegrepen:

  • De verplaatsing H/T met een luxe autocar van Bus4you.
  • De drie begeleide bezoeken en de toegangstickets zoals vermeld in het dagprogramma.
  • De deskundige reisbegeleiding door uw gastheren Luk Wets en Bart Desmet. Ze vroegen Sander Berghmans als speciale gast. Sander is historicus, hij won de Arenbergprijs.
  • De Reiswijzer met o.m. artikels over” Arenberg in Pepingen” van Sander Berghmans, “Cultuur en levensstijl” van historicus Marc Derez, “De Arenbergs en de muziek” naar Marie Cornaz, musicologe. (De Reiswijzer is voorzien tegen 15/10)

 

Lees hier verder het volledige dagprogramma:

 

Dagprogramma:

08.15 u             Afspraak gemeentehuis Pepingen

08.30u             Vertrek naar Heverlee. De busreis duurt +-60 minuten

Historicus Sander Berghmans, winnaar van de Arenbergprijs, vertelt tijdens de heenreis het hoog adellijke verhaal van de Arenbergs in Pepingen en het Pajottenland.

09.30u             Verrassende ontmoetingen met de Arenbergs in Heverlee

De invloed van de Arenbergs kan moeilijk overschat worden. Heverlee zou er heel anders uit gezien hebben, als zij hier niet verbleven hadden. De hoogadellijke familie had een impact op vele terreinen.
De groene long in het zuiden van Leuven is uiteraard een erfenis van het geslacht, maar ook op wetenschappelijk, diplomatiek, cultureel, artistiek en sociaal vlak hebben de Arenbergs in de regio belangrijke rollen vervuld, waar we nog duidelijke sporen van vinden. Iedereen kent wel het Arenbergkasteel, en wellicht ook het Arenberginstituut (nu Stuk) of het Arenbergplein (stationsplein te Heverlee).
En weet je ook dat de hoge heren en dames in verband gebracht kunnen worden met kerken, scholen en kloosters? Maar er is nog zoveel meer…
Laat je tijdens deze wandeling op het kasteeldomein verrassen door onvermoede verhalen over de Arenbergs en hun betekenis, in het aanschijn van hun soms ongemerkte, verstilde aanwezigheid

11.30u             Vertrek naar Leuven Museum M

12.00u             Vrije lunch museum M of omgeving

13.00u             Bezoek Arenberg tentoonstelling in museum M

Festival Vijf eeuwen Arenberg.

2018 is het jaar van de Arenbergs. Dit iconische adellijke geslacht heeft de voorbije vijf eeuwen onmiskenbaar zijn stempel gedrukt op het land van Edingen, Leuven, België en Europa. Zo bouwden de Arenbergs een imposante kunstcollectie op, gaven ze een grote impuls aan natuurbeheer en stimuleerden ze wetenschappelijk onderzoek.
Het hoogtepunt van het festival wordt ongetwijfeld de tentoonstelling Macht en Schoonheid. De Arenbergs in M—museum. Deze grootse tentoonstelling vertelt het verhaal van de familie, maar vooral dat van hun kunstcollectie. Je kan er terecht voor een bijzondere reünie van de kunstwerken van de Arenbergs. Zo komen topstukken van Rubens, Veronese, Brueghel, Dürer en vele anderen samen in M. De werken van Veronese werden bovendien voor de gelegenheid grondig gerestaureerd.
Speciaal voor deze gelegenheid hebben vooraanstaande musea als de National Portrait Gallery, National Gallery, Victoria and Albert, The Met, Kunsthistorisches Museum Wien werken in bruikleen gegeven. Daarnaast zijn er talrijke schilderijen uit privécollecties te bewonderen. Kortom, een eenmalige reünie van een gevarieerd en kwalitatief hoogstaand oeuvre.

14.30u             Korte pauze

15.00u             Bezoek aan de Universiteitsbibliotheek.

Wie in Leuven ‘Arenberg’ zegt, denkt onmiddellijk aan het Arenbergkasteel in Heverlee. Dit architecturale pronkstuk was naast Edingen één van de favoriete verblijfplaatsen van de familie. De tentoonstelling ‘Adellijk Wonen’ is een boeiende reis door de architecturale geschiedenis. Samen met Karel II van Croÿ en de Blinde Hertog ontdek je de onuitgevoerde plannen en ontdek je het kasteel op een geheel andere manier.

Daarnaast verdiep je je ook in de kasteelbewoners en hun dagelijkse leven. Niet enkel de familie wordt belicht, ook de bedienden op en rond het kasteel vertellen hun verhaal. Met origineel beeldmateriaal leer je meer over de jachtpartijen, de verkleedfeesten en grote kermissen.

16.30u             Einde bezoek en vrije tijd om verder de stad te verkennen.

17.30u             Terugreis naar Pepingen

Het Huis van Arenberg was mee bepalend gedurende eeuwen voor de kunst en cultuur op hoog niveau in de Lage Landen. Het dienen van de Schone Kunsten lag de familie altijd nauw aan het hart. De edelste vorm van de Schone Kunsten, de klassieke muziek, was en is nog steeds sterk aanwezig in allerlei vormen.

In Edingen worden de Arenbergarchieven bewaard. Musicologe Marie Cornaz slaagde erin na het plichtsbewust en jarenlang behoedzaam doorpluizen ervan om onder meer twee partituren van Vivaldi te ontdekken.

U hoort op de terugweg naar Pepingen o.m. de aria’s “s’odo quel rio che mormora”, Langue il fior su l’arsa sponda van Vivaldi, uit het archief van Edingen.

18.30u             Aankomst Pepingen

19.30u             Facultatief: Gezellig nababbelen bij een heerlijk etentje bij JEJO – Plaats 4 Heikruis. (Niet in de deelnemersbijdrage inbegrepen)  

foto 1 foto-2_2