“Pepingse babbel”

Stefanie De Bock

De Pepingse Babbel van 18 november wordt naar een latere datum uitgesteld.

“Burgerbewegingen, een nieuwe middenveldspeler op het politieke terrein”

Donderdag 18 november 2021 om 19.30

kasteel-klooster Ter Loo

Kareelstraat 21, 1674 Bellingen (Pepingen)

“Kunst in Pepingen” geeft graag het woord aan inwoners uit
Pepingen of het Pajottenland met een verhaal. 

Politiek is veel te belangrijk om in handen van de politici gelaten te worden.
(Hannah Ahrendt – Men in Dark Times)

Hoe zou actief burgerschap er vandaag moeten uitzien? Hoe kunnen we onze democratie werkzaam maken? Hoe betrekken we de burgers die er nu niet aan deelnemen? Vanwaar komt dan de wijdverspreide ontevredenheid over de ondemocratische werking van onze samenleving?
Hoe stem je een beleid af op jongvolwassenen? Hoe laat je hen meedenken bij het maken van visies en plannen?  Hoe laat je hen als bestuurders meebouwen aan de dingen die hun wereld raken?

Stefanie De Bock is politicologe en gewezen co-voorzitster van Jong-Groen.  Zij komt haar proefschrift tot het behalen van Master in de politieke wetenschappen toelichten. Burgerparticipatie en cocreatie waren thema’s die herhaaldelijk op de agenda van de Pepingse cultuurraad stonden.

Toegang: vrije bijdrage. Gelieve u vooraf via e-mail of een telefoontje aan te melden. Zo bent u zeker van een zitje. Overeenkomstig de geldende coronamaatregelen. 

Informatie:
@: info@kunstinpepingen.be
tel: 02 396 28 17 Luk Wets.