Cursus: Het ontstaan van de hedendaagse kunst

Een vervolg op de fascinerende reeks over hedendaagse kunst in samenwerking met volkshogeschool Archeduc.

Hedendaagse kunst stelt aan ieder van ons een veelheid van vragen. Iedereen ziet duidelijk dat, zowel in de diverse vormen van expressie als in de aangesneden onderwerpen, de hedendaagse kunstenaars diepgaand het domein van de kunst hebben vernieuwd.

Waar we in de vorige lessenreeksen de belangrijkste historische bronnen in evidentie plaatsten die tot de hedendaagse kunstvormen hebben geleid, vroegen we Archeduc nu een lessenreeks aan te bieden die de kunst, gevoed door de grote veranderingen van deze tijd, beschrijft en probeert te begrijpen.

De cursus is zowel educatief als informatief opgevat, hoewel dialoog, spontane vragen en kritische bedenkingen van de deelnemers zeer welkom zijn in dit fantastische verhaal!

Docent: Sonia Busselen

Wanneer
di. 15/11/2016 – 19:30 – 21:30
di. 22/11/2016 – 19:30 – 21:30
di. 29/11/2016 – 19:30 – 21:30
di. 06/12/2016 – 19:30 – 21:30
di. 13/12/2016 – 19:30 – 21:30
Waar:
Ontmoetingscentrum Ter Loo
Kareelstraat 21
1674 Bellingen
Bijdrage: 35,– €
Informatie en inschrijven:
02 454 54 01
info@archeduc.be
Code: KE2499
https://www.archeduc.be/het-ontstaan-van-de-hedendaagse-kunst

Er zijn al veel wetenschappelijke en filosofische werken geschreven over deze vreemde, boeiende en soms hallucinante wereld, die we soms helemaal niet begrijpen. Waarin en bij wie ligt de kiem? Uiteraard besteden we aandacht aan het genie Marcel Duchamp, eerste grondlegger van de hedendaagse kunst die oneindig meer geschakeerde werken heeft tot stand gebracht dan alleen zijn bekende ‘Fountain’. Ook de pop-art, geïnitieerd door Andy Warhol, definieert een andere kijk op de kunstwereld net zoals de werken van Jackson Pollock, Frank Stella, Joseph Beuys e.a.

In de ‘hedendaagse kunst’ van de nu levende kunstenaars worden de tot dan toe gekende grenzen van kunst overschreden. Zij werken zowel figuratief als abstract met een grote mix van installaties, performancekunst en allerlei soorten mediakunst. Het belangrijkste is nochtans een zeker ‘begrip’ te hebben. Samen ontdekken we aan de hand van concrete kunstwerken hoe en waarom deze in het verhaal van de hedendaagse kunst passen, tot op de dag van vandaag. Bij ons bekijken we o.a. Luc Tuymans, Michaël Borremans, Hans Op de Beeck e.a, allen van wereldformaat, maar ook internationaal met o.a. Damian Hirst, Ai Weiwei, Anish Kapoor, Jeff Koons, Marlene Dumas, Marina Abramovic.