kunst in het dorp 2016

Kunst in het Dorp 2016

Beste kunstliefhebber,

De werkgroep “Kunst in het Dorp” en de vzw Bellingahaim nodigen u uit op de  multidisciplinaire tentoonstelling
Kunstenaars : 
Ann Demeyere, Arnold Hilderson, Bart Daems, Bert Vangerven, CasTanja, David Deweerdt, Didier Vandenbosch, Gaby Berger, Griet Mertens, Grietje Pletinck, Hilde Maton, Ireen Van Praet, Isabelle Cortens, Jack De Pauw, Jan Clement, Jan Wauters, Jean-Marie Meert, Jonaz Heyninck, Leen Cools, Leen Guillaume, Leon Willems, Liesa De Graef, Luc De Man, Ludwig Schack, Michèle Pissens, Myriam Moeschal, Nathalie Eeckman, Noëlla Nechelput, Peter Germis, Peter Van De Vijver, Philippe Van Goethem, Pieter De Decker, Roland Lefevre, Stefan Tavernier-Laurens, Suzy Massa, Toni Meert, Walter Tilley, Wilfrieda Van De Velde, William Roobrouck “Williams”.

Wanneer :

Zaterdag 10 september van 19.30 uur tot 22.00 uur:  nocturne met openingsreceptie en optreden van Dronematic.
Zondag 11 september  van 14.00 uur tot 19.00 uur: tentoonstelling
Zaterdag 17 september  van 18.00 uur tot 22.00 uur: nocturne
Zondag  18 september  van 14.00 uur tot 19:00 uur: tentoonstelling met om 16:30 optreden va Emmy’s Housewine
Waar :

O.C. Ter Loo, Kareelstraat 21, 1674 Bellingen

Er wordt een brochure aangeboden en de toegang tot de tentoonstelling is gratis.

Gegidste rondleidingen telkens op zondag om 15u00, 15u30, 16u00 en 16u30

Kunst in het dorp 2016

VIJFTIEN JAAR KUNST IN HET DORP

Wat begon als een afsluitingstentoonstelling van een dansstage op een zondagnamiddag is uitgegroeid tot een jaarlijkse multidisciplinaire tentoonstelling gekend tot ver buiten onze dorpsgrenzen.

In juli 2002 organiseerde Atelier21Bis onder leiding van Marijke Ceunen en Bert Verdickt een dansstage in het o.c. Ter loo. Op een zondagnamiddag toonden de leerlingen de tijdens de stage ingestudeerde dans. Er werden ook een aantal kunstenaars uitgenodigd om op deze locatie hun werken tentoon te stellen. De eerste editie was een schot in de roos, het concept sloeg aan en er werd beslist om dit in 2003 te herhalen. De werkgroep KID (Kunst in het Dorp) werd opgericht, bestaande uit enkele bestuursleden van Bellingahaim en enkele kunstenaars. Deze legde volgende doelstellingen vast:

  • Integratie in de omgeving : het is de bedoeling om kunst te brengen waarbij de werken een wisselwerking aangaan met de omgeving of de gekozen tentoonstellingsruimte. De opstelling, de kunstwerken of het onderwerp ervan staan in verband met de tentoonstellingslocatie in het kasteel-klooster Ter Loo of de omringende tuinen. Dit is een boeiende manier om bezoekers het gebouw, het ontmoetingscentrum en de omgeving te laten ontdekken.
  • Multidisciplinair : In de tentoonstelling moeten verschillende kunstvormen vertegenwoordigd zijn. Naast de klassiekers zoals schilder- , teken- en beeldhouwkunst wordt er ook aandacht geschonken aan verschillende vormen van fotografie (abstract, realistisch, experimenteel), keramiek, textiel, glaskunst, mixed-media en muziek (klassiek, folk, pop). Ook conceptuele kunst mag niet ontbreken. Ontmoetingscentrum Ter Loo leent er zich perfect toe om in situ geïntegreerde installaties te maken. De laatste jaren zijn ook de digitale kunstvormen en multimedia vertegenwoordigd. Poëzie en het literaire café op zondagnamiddag geven een meerwaarde aan Kunst in het Dorp.
  • Laagdrempelig : Waar sommige mensen “angst” hebben om een galerij te betreden, mag dit hier zeker niet het geval zijn. De inkom is gratis en het gaat er gezellig aan toe. Men kan genieten van muzikale optredens en van een drankje en een hapje op de sfeervolle binnenkoer.

Iedere kunstenaar, beginnend, gevorderd of professioneel, mag zich aanbieden. De selectie van de deelnemers gebeurt op basis van een artistieke voorstelling en een ingestuurd CV waarbij de criteria kwaliteit en originaliteit van de werken primeren. De werkgroep streeft naar variatie en afwisseling binnen de discipline wat betreft stijl en onderwerp. De kunstenaar kan maar deelnemen met één discipline per tentoonstelling en dient zich te houden aan één locatie rond of in het gebouw. Om zoveel mogelijk kunstenaars de kans te geven om deel te nemen en omdat de jaarlijks terugkerende bezoekers geen déjà vu effect zouden hebben wordt het aantal deelnames van elke artiest beperkt tot maximaal vijf.

Vanaf 2004 werd er beslist om de tentoonstelling twee opeenvolgende weekends in september te organiseren, telkens een zaterdagnocturne en zondagnamiddag. Tijdens de week tussen de twee tentoonstellingsweekends worden scholen die dat wensen rondgeleid of worden er creatieve ateliers voor kinderen georganiseerd.

In 2007 startte de samenwerking met de kunstkring Pep-In Gen en de werkgroep Klassieke Concerten Pepingen onder de koepel Kunst in Pepingen. De provincie Vlaams-Brabant vond deze samenwerking een prachtig initiatief, loofde de bovenlokale uitstraling en kende haar steun toe.

Om een maximale afwisseling van de deelnemende kunstenaars te garanderen nodigde de werkgroep in 2009 kunstenaars uit om deel te nemen aan de tentoonstelling. Er vond geen selectie van de deelnemers plaats en deze versie van Kunst in het Dorp kreeg de naam ART=TIC. Vanaf dan organiseert de werkgroep jaarlijks alternerend een ART=TIC editie en een Kunst in het Dorp tentoonstelling waar de kunstenaars geselecteerd worden.

De huidige werkgroep die de tentoonstelling 2016 heeft voorbereid bestaat uit volgende leden van de beheerraad: Bart Desmet, Rudi Tytgat, Jean-Pierre De Nayer, Herman Aelen, Piet Deryckere en de externen die actief met kunst bezig zijn Marc Goossens, Marianne Roig, Leo Eeckhout, Kris Luyckx en Jan Aerts.

Kunst in het Dorp 2016 is wat het aantal deelnemende kunstenaars betreft de grootste. De creaties van volgende 39 kunstenaars zullen te bezichtigen zijn: Ann Demeyere, Arnold Hilderson, Bart Daems, CasTanja, David Deweerdt, Didier Vandenbosch, Gaby Berger, Griet Mertens, Grietje Pletinck, Ireen Van Praet, Isabelle Cortens, Jack De Pauw, Jan Clement, Jan Wauters, Jean-Marie Meert, Jonaz Heyninck, Leen Cools, Leen Guillaume, Leon Willems, Liesa De Graef, Luc De Man, Ludwig Schack, Michèle Pissens, Myriam Moeschal, Nathalie Eeckman, Noëlla Nechelput, Peter Germis, Peter Van De Vijver, Philippe Van Goethem, Pieter De Decker, Roland Lefevre, Stefan Tavernier-Laurens, Suzy Massa, Toni Meert, Walter Tilley, Wilfrieda Van De Velde, William Roobrouck “Williams”, Bert Vangerven en Hilde Maton.

Op de facebookpagina en de website www.kunstinhetdorp.be kunt je meer info vinden over de kunstenaars. Kom zeker eens langs en laat je gidsen doorheen de tentoonstelling. Vijf gidsen zorgen ervoor dat er om het half uur de mogelijkheid is om gegidst de tentoonstelling te bezoeken (duur 1 uur). Indien je liever alleen de kunstwerken ontdekt, geen probleem, een handige bezoekersbrochure is gratis ter beschikking.