Orgelconcert

Omwille van de coronamaatregelen werd het op 25/10/20 geplande orgelconcert verplaatst naar zondag 24/10/21

Leve het orgel

Sint-Amanduskerk Elingen

Zondag, 25 oktober 2020 om 11u00

Sarah Copriau – orgel

Leen Dubois – klarinet

Eindelijk weer een klassiek concert na een periode van coronastilte.  We kijken er ontzettend naar uit om jullie terug te zien.

Sarah Copriau laat jullie in het stemmige kerkje van Elingen opnieuw het historisch De Volderorgel uit 1856 horen, dit jaar vergezeld van Leen Dubois op klarinet, een veelzijdig en expressief instrument met een verfijnde, heerlijke klank. Van alle instrumenten leek voor Mozart de klarinet het meest op de menselijke stem.

Het spreekt vanzelf dat Sarah en Leen ons een subliem moment uit het sprankelende Klarinetconcerto van Mozart zullen brengen, naast de Spaanse dans van Moszkowski, de klarinetsonate van Camille Saint-Saëns, enz. We mogen een intense muzikale reis beleven van 200 jaar muziekgeschiedenis met ook de hedendaagse, vrolijke, luchtige klanken als van Colors of the Wind en Little Submarine van The Starlings.

Onze oprechte dank voor de goede zorg van de kerkfabriek van de Sint-Amanduskerk in Elingen voor het historische De Volder-orgel.

Informatie:

Door de coronamaatregelen zijn de plaatsen beperkt tot 50.

Je kan pas aan het concert deelnemen als je vooraf je naam adres en het aantal personen dat met je meekomt en die tot je bubbel behoren, doorgeeft via info@kunstinpepingen.be

Vrije bijdrage

www.kunstinpepingen.be

info: info@kunstinpepingen.be

Wie eerst komt eerst maalt.

Lees meer over de maatregelen voor een coronaproof orgelconcert.

Alle stoelen worden vooraf schoongemaakt en ontsmet.

IN- EN UITGANG

Bij het zich aanmelden aan de balie om de inschrijving te controleren moet er een afstand van 1,5 m zijn.  De in- en uitgang, looprichting, alsook de anderhalve meter posities worden gemarkeerd. Je mag telkens maar 1 positie opschuiven.

Elke concertganger draagt verplicht een mondmasker. Dit vanaf het moment je in de wachtrij staat tot je de kerk verlaat. Bij het binnenkomen dienen de handen gedesinfecteerd te worden. Er wordt desinfecterende handgel voorzien aan de inschrijvingsbalie.

TIJDENS HET EVENEMENT

Het concert gaat zittend door. Gelieve dit te respecteren.

Ook tijdens het concert blijft het dragen van een mondmasker verplicht.

Je mag het concert bijwonen met je bubbel en je zit naast elkaar. Bubbels en individuele personen worden steeds 1m uit elkaar gezet. Er wordt een zitplan opgemaakt. De rijen krijgen een letter uit het alfabet. De stoelen een nummer. Medewerkers begeleiden de deelnemers naar de hen voorbehouden plaats.

Lees meer over het historische De Volderorgel

Het beschermde orgel:

In 1856 bouwde Henricus De Volder uit Brussel een viervoetsorgel in de oude kerk van Elingen, die in 1875 werd uitgebreid, dubbel zo groot: de buitenmuren laten sporen van de uitbreiding ook de oude vloer met gaaf bewaarde grafstenen verwijst duidelijk naar deze uitbreiding. Een nieuw orgel “gemaekt voor ons kerk van tien registers met de kas”: zo schreef anno 1856 de pastoor in het Liber Memorialis de aankoop van een orgel bij “De Volder” orgelmaeker te Brussel. Het is een orgeltype dat zijn vader Pieter-Jan al in 1826 a.h.w. lanceerde in het Waalse Montroeul-sur-Haine en voor de hele loopbaan van zijn zoon Henricus als een voorbeeld had gesteld.

Een kwarteeuw later hield Henricus zich te Elingen nog steeds aan deze pretentieloze stijl: wat de vader had opgebouwd bleef voor de zoon een toonbeeld. Zelden of nooit vindt in de orgelbouwgeschiedenis zulk een getrouwheid zijn equivalent. Henricus De Volder hield zich aan de verworvenheden, vormgeving en materialengebruik bleven een constante in zijn oeuvre: een viervoetsfront met drie halfronde torentjes rustend op een sterk vereenvoudigde console. Het vlot gesneden beeldhouwwerk met engelenkopjes en muziekinstrumenten tegen de zijwanden van het meubel is een zeldzaamheid bij dit kastentype van De Volder. (Ghislain Potvlieghe—Orgels in het Pajottenland.)