Europalia India: Het lichaam in de Indische kunst

Bezoek aan de hoofdtentoonstelling in Bozar -20 oktober 2013.
De hoofdtentoonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, wordt de toegangspoort tot de In­dische cultuur. Kunstwerken uit het oude en hedendaagse India illustreren het belang en het waarom van het zo nadrukkelijk aanwezige lichaam en geven zo een toegankelijke inleiding op India.
KIP wil deze uitzonderlijke tentoonstelling het Pajottenlandse en Pepingse publiek graag aanbieden.