Orgelconcert

Leve het orgel

Sarah Copriau (orgel)
Michaël Janquart (trompet)

 Zondag 27 oktober 2019 om 11.00

Sint-Amanduskerk Elingen


In het stemmige kerkje van Elingen bieden we een sfeervol concert aan op het historische De Volder-orgel uit 1856 met Sarah Copriau aan het orgel en Michaël Janquart, trompet


Toegang: vrije bijdrage

Informatie:
@: info@kunstinpepingen.be
tel: 02 396 28 17 Luk Wets.

Babbel met de muzikanten bij een hapje en een drankje in het parochiehuis Elingen.

Het beschermde orgel:

In 1856 bouwde Henricus De Volder uit Brussel een viervoetsorgel in de oude kerk van Elingen, die in 1875 werd uitgebreid, dubbel zo groot: de buitenmuren laten sporen van de uitbreiding ook de oude vloer met gaaf bewaarde grafstenen verwijst duidelijk naar deze uitbreiding. Een nieuw orgel “gemaekt voor ons kerk van tien registers met de kas”: zo schreef anno 1856 de pastoor in het Liber Memorialis de aankoop van een orgel bij “De Volder” orgelmaeker te Brussel. Het is een orgeltype dat zijn vader Pieter-Jan al in 1826 a.h.w. lanceerde in het Waalse Montroeul-sur-Haine en voor de hele loopbaan van zijn zoon Henricus als een voorbeeld had gesteld.

Een kwarteeuw later hield Henricus zich te Elingen nog steeds aan deze pretentieloze stijl: wat de vader had opgebouwd bleef voor de zoon een toonbeeld. Zelden of nooit vindt in de orgelbouwgeschiedenis zulk een getrouwheid zijn equivalent. Henricus De Volder hield zich aan de verworvenheden, vormgeving en materialengebruik bleven een constante in zijn oeuvre: een viervoetsfront met drie halfronde torentjes rustend op een sterk vereenvoudigde console. Het vlot gesneden beeldhouwwerk met engelenkopjes en muziekinstrumenten tegen de zijwanden van het meubel is een zeldzaamheid bij dit kastentype van De Volder. (Ghislain Potvlieghe—Orgels in het Pajottenland.)

Programma beschikbaar vanaf 31/05.

Even meeluisteren Orgel&Trompet