Lezing door Stefan Hertmans

Winnaar van de Constantijn Huygensprijs 2019

Vrijdag 7 oktober 2022 om 19u30

Abdijkerk van Bellingen

Vrije bijdrage

De prestigieuze Huygensprijs bekroont het volledige oeuvre van een auteur en viel eerder al ten deel aan literaire reuzen als Willem Elsschot, Louis Paul Boon, Harry Mulisch, Jeroen Brouwers Martinus Nijhoff, M. Vasalis, Annie M.G. Schmidt en Hugo Claus. De Constantijn Huygensprijs is een van de oudste literaire prijzen in ons taalgebied. 

Het verzameld dichtwerk van Stefan Hertmans beslaat om en bij de duizend bladzijden, zijn proza omvat romans, verhalen, een reisboek en essays. Hij schreef theaterteksten die in verschillende Europese landen werden opgevoerd en hij publiceerde belangwekkende monografieën over filosofie en beeldende kunst. In elk van die genres heeft hij boeken laten verschijnen die tot de hoogtepunten van de hedendaagse literatuur gerekend kunnen worden. Daarnaast is hij in binnen- én buitenland een gewaardeerde stem in het publieke debat.

Meer nog dan een groot Nederlandstalig schrijver is Hertmans een auteur van Europees formaat. Hij is een intellectueel die zich niet schaamt voor zijn eruditie en zijn schrijverschap expliciet inschrijft in de traditie van het Avondland: de Griekse tragedie, de canon van de westerse wijsbegeerte. 

U hoort in de abdijkerk van Bellingen deze weergaloze verteller met liefdevolle onverbiddelijkheid zijn oeuvre en levensfilosofie toelichten.

Stefan Hertmans over zijn boek:   DE OPGANG 

Foto: Humanistisch verbond – tekst naar VRT

Na de lezing volgt de uitreiking door Rudi Seghers, schepen van cultuur van de  

Pepingse Cultuurprijs 2022

De gemeente Pepingen heeft een lange traditie in het uitreiken van de cultuurprijs. Een prijs die door de laureaten erg wordt gewaardeerd. Het is een kwaliteitslabel en het gemeentebestuur wil daarmee blijk geven van erkenning voor het culturele belang van het werk van de laureaten. Bovendien wil deze prijs een stimulans zijn voor de verschillende cultuurdisciplines en wil hij bijdragen in het verhogen van het culturele bewustzijn in de gemeente.

De Pepingse tweejaarlijkse cultuurprijs 2022 wil opnieuw mensen, verenigingen, groepen in de bloemetjes zetten die iets bijzonders deden voor de cultuur in de brede betekenis van het woord en die initiatieven namen om inwoners bij elkaar te brengen.

foto 2 (3)