Tentoonstelling “Taal & Teken”

Taal & Teken
Een kunstparcours verbindt het Pajottenland en het Roman Païs (4km).
Zondagen 18 en 25 augustus en 1 en 8 september 2013 van 14u tot 18u (wandelschoenen!)

Het Collectief Pep-In-Gen organiseert wandelparcours hedendaagse beeldende kunst in het open landschap. Door integratie van kunst in de natuur en de openbare ruimte wordt aandacht getrokken op het waardevolle landschappelijke en culturele erfgoed. Telkens wordt een ander stukje natuur verkend.

Het Pajottenland is één van de mooiste streken van Vlaams-Brabant waar de wisselwerking kunst-natuur optimaal kan worden beleefd.

Collectief Pep-In-Gen brengt Taal & TekenDe kunstenaars krijgen de opdracht een werk te integreren of met de omgeving in confrontatie te gaan. De kunstwerken zijn voor de bezoeker de aanzet om het landschap te bekijken met de verbeeldingskracht van de kunstenaar.

Collectief Pep-In-Gen: Jan Keijzer / Hilde Leroy / Myriam Paridaens / Luk Wets

Gastkunstenaars: Ann Adriaenssens + Wim Adriaenssens / Renate Els Aerts /Angelo Amico (IT) / Alain Biltereyst / Patrick Couder / Geva Deraeck /Theodoor De Roey / PierrePiet Gentes / Marc Goossens / Peter Hauwaert / Bart Herremans / Patrick Keulemans / Hilde Keunen / Renee Lodewijckx / Eric Mat / Fatima Talbaui / Hannie van den Bergh (NL) / Ilse Wijnen / Arnold Wittenberg

Vertrek en aankomst wandeling: Trop 16 te 1670 Pepingen.

Toegangsprijs voor heel het gezin:  € 5,- wandelgids en kunstboek/catalogus inbegrepen.

Info:
Luk Wets 02/ 396 28 17
Jan Keijzer 02/396 28 55
www.pep-in-gen.be

ART=TIC3

Kunst in het Dorp wordt voor de twaalfde keer georganiseerd in Bellingen.

Deze multidisciplinaire tentoonstelling wordt georganiseerd in het ontmoetingscentrum Ter Loo in Bellingen .De kunstenaars integreren hun werken in de verschillende ruimtes en in de tuin van dit voormalige kasteel-klooster.

Naast kunstvormen zoals keramiek, schilder- en tekenkunst, glaskunst, fotografie, video , juweelkunst, poëzie en muziek wordt er ook aandacht besteed aan installatiekunst.

Kunst in het Dorp 2013 is dit jaar de biënnale tentoonstelling ART=TIC.

De tentoonstelling kreeg de naam ART=TIC 3 omdat het de derde editie is van het door de werkgroep Kunst in het Dorp (vzw Bellingahaim) ingevoerd concept zijnde een aantal kunstenaars met vernieuwend werk en een hedendaagse visie uitgenodigen om te exposeren.

Volgende kunstenaars nemen onder andere deel aan de tentoonstelling ART=TIC3 : Mieke Everaert en Bénédicte Lobelle met keramiek, Jos Bolle, Michel Janssens, Geert Bakker en Sandra Bonet met beeldhouwwerken, Leo Racuscek, André Buzin, Hans Van Den Broeck en Marianne Roig met schilderijen, Jan Decreton met foto’s, Luk Wets met een installatie, Jan Crabeels met juwelen, Bo De Baets en Ronel Mc Lachlan met glaskunstwerken, Piet Deryckere en Geert Vanhassel met poëzie.

Zaterdag 14 september 2013: vóór de openingsnocturne wordt er een klassiek concert georganiseerd in de kerk van Beert om 19u00: “Alexander Agricola en de grillen van de gotiek” gebracht door “Serada” (Inkom 12 €, samenwerking met de Klassieke Concerten Pepingen).

Zaterdag 14 september 2013: nocturne met openingsreceptie om 20:30

Zondag 15 september 2013: tentoonstelling van 14:00 tot 19:00

Zaterdag 21 september 2013: nocturne van 18:00 tot 22:00

Zondag 22 september 2013: tentoonstelling van 14:00 tot 19:00

Locatie tentoonstelling: Ontmoetingscentrum, Kasteel-Klooster Ter Loo, Kareelstraat 21, 1674 Bellingen

Er wordt een brochure aangeboden en de toegang tot de tentoonstelling is gratis

Info: www.kunstinhetdorp.be of Bart Desmet (0497411891)
Volg de activiteiten van Kunst in het Dorp op Facebook