Kerstmis feest van vrede, vreugde en licht

Helaas, niet voor iedereen in Europa!

We nemen afscheid van 2022 met een streepje muziek

The Lotus eaters

Uit het muziektheater “Penelope” van de Amerikaanse componiste: 

Sarah Kirkland Snider (1973)

Zang: Shara Worden, muzikale begeleiding  Ensemble Signal, tekst Ellen McLaughlin

“Penelope”, een aangrijpend monodrama, is geïnspireerd op de Odyssee, het epische gedicht van Homerus.  Het is een mijmering over herinnering, identiteit en wat het betekent om thuis te komen.

In het stuk verschijnt na 20 jaar de echtgenoot, zwaar mentaal gehavend, aan de huisdeur van zijn vrouw. Hij is een veteraan van een naamloze oorlog. (maar krijgt die oorlog vandaag geen naam¨?). Hij weet niet wie hij is. Zij weet niet wie hij geworden is. Terwijl ze samen wachten op zijn mentaal herstel, leest ze hem voor uit de Odyssee. Ze ontdekt in dit reisverhaal hoe de terreur en het trauma van de oorlog zich heeft verankerd in de herinnering van haar man.  

Dankzij Kirland Sniders prachtige melodieën en Wordens werkelijk magische zang op de ontroerende teksten van schrijfster Ellen McLaughlin, is met Penelope één van de meest bijzondere muziekstukken ooit gecreëerd op het snijvlak van rock, pop en moderne klassieke muziek. 

Naar een mooi 2023
boordevol kunst en muziek, gezond, inspirerend, voorspoedig.

U van harte gewenst door
Kunst in Pepingen

Pep-In-Gen – Luk Wets
Kunst in het Dorp – Bart Desmet
Klassieke Concerten Pepingen – Jan Liefooghe

Partners:
De gemeentelijke bibliotheek, de cultuurdienst Pepingen,
Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans -Gooik ~ Galmaarden ~ Herne

Song text: “The Lotus eaters”

Foto Luk Wets:  Abdijkerk Bellingen en Cantimpréhoeve

Het KIP-programma 2023 ontvangt u eerstdaags. 

Meer informatie: 

info@kunstinpepingen.be

02 396 28 17 (Luk Wets)

Kerstmis

licht, vreugde, samenhorigheid

We nemen afscheid van 2021

met een streepje muziek  

Nymphes des bois.

JOSQUIN DES PREZ (+-1450 – 1521)

Een van de grootste componisten uit onze contreien ooit.

de “prins van de polyfonie” genoemd. 

Zijn naam is gegraveerd in de Sixtijnse Kapel

U hoort:

Graindelavoix o.l.v. Björn Schmelzer

Naar een mooi 2022 

gezond, boordevol kunst en muziek. 

U van harte gewenst door:

Kunst in Pepingen & Partners 

Pep-In-GenLuk Wets

Kunst in het DorpBart Desmet

Klassieke Concerten PepingenJan Liefooghe 

Partners:

De gemeentelijke bibliotheek, de cultuurdienst Pepingen, 

Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans -Gooik ~ Galmaarden ~ Herne

Een greep uit ons programma 2022: KIP2022

www.kunstinpepingen.be

info@kunstinpepingen.be