Voordracht door Maud Vanhauwaert & Pepingse Cultuurprijs

“Dit zijn wel heel veel kleurtjes”

Zaterdag 2 oktober 2021 om 19u30

Abdijkerk van Bellingen

Taal is nog nooit zo aanwezig geweest in de Abdijkerk

Maud Vanhauwaert is schrijver en theatermaker. Ze behaalde een masterdiploma taal- en letterkunde aan de universiteit van Antwerpen en een masterdiploma woordkunst aan het Conservatorium van Antwerpen, waar ze nu zelfhoofddocent ‘Schrijven’ is. Met haar performances treedt ze op, op radio en tv, in binnen-en buitenland, van opera tot schapenstal.  Ze werd aangesteld tot ereburger van de stad Veurne. In 2018-2019 was ze stadsdichter van Antwerpen. Nu is ze te horen in de abdijkerk van Bellingen.

De gemeente Pepingen heeft een lange traditie in het uitreiken van de cultuurprijs. Een prijs die door de laureaten erg wordt gewaardeerd. Het is een kwaliteitslabel en het gemeentebestuur wil daarmee blijk geven van erkenning voor het culturele belang van het werk van de laureaten. Bovendien wil deze prijs een stimulans zijn voor de verschillende cultuurdisciplines en wil hij bijdragen in het verhogen van het culturele bewustzijn in de gemeente. De Pepingse tweejaarlijkse cultuurprijs wil opnieuw mensen, verenigingen, groepen in de bloemetjes zetten die iets bijzonders deden voor de cultuur in de brede betekenis van het woord en die initiatieven namen om inwoners bij elkaar te brengen.


Een niet te missen avond! De Pepingse cultuurprijs is een samenwerking van de Bib, de cultuurdienst en “Kunst in Pepingen”

Iedereen is zeer welkom;  vrije bijdrage.

Gelieve u vooraf via e-mail of telefonisch aan te melden, zo bent u zeker van een zitplaats. Het hapje en drankje zal er voor u klaarstaan. Wij houden ons aan de in oktober vigerende coronamaatregelen.

katrien.scheppers@pepingen.be of info@kunstinpepingen.be (Luk Wets, 02 396 28 17)

Luister naar de gedichten van Maud Vanhauwaert

Najaarsactiviteiten Kunst in Pepingen

De geplande voorjaarsactiviteiten van Kunst in Pepingen werden door de corona crisis uitgesteld in de hoop deze te kunnen laten plaatsvinden in het najaar.

Helaas laten de omstandigheden vanaf nu het ook niet toe om de aangekondigde concerten van het najaar 2020 in de abdijkerk van Bellingen op een voor ons rendabele en voor de bezoeker aangename wijze te organiseren. Kunst in Pepingen stelt daarom het geplande concert van Duo Desso op vrijdag 18 september uit. Het was een onderdeel van het programma van de tentoonstelling Kunst in het Dorp 2020, die eveneens afgelast werd dit jaar. Ook het voorziene adventsconcert van Hildebrandt Consort op zondag 6 december zal niet doorgaan.

De 4 geplande concerten die hadden moeten plaatsvinden in 2020 worden opnieuw geprogrammeerd in 2021.

Het volledige programma van Kunst in Pepingen 2021 is in opmaak. Wij informeren u weldra over de culturele kalender.

Neem nota van de volgende activiteiten van Kunst in Pepingen die gepland waren en zullen doorgaan (tot nader order)
Er volgt later meer informatie per nieuwsbrief.

  • Orgelconcert: ” Leve het orgel” met Sarah Copriau (orgel) en Leen Dubois (klarinet) in de Sint-Amanduskerk op zondag 25 oktober 2020 om 11:00 (max 42 deelnemers en registratie verplicht)
  • Cursus over Beethoven door docent Luc Ooghe op 12, 19 en 26 november 2020 in kasteel-klooster Ter Loo van 19:30 tot 22:00. (min. 12 en max. 15 deelnemers en registratie verplicht)