Corona update mei 2021

Het rijk der vrijheid is blijkbaar nog even iets verder weg dan verhoopt. Er zou in de maanden mei en juni een voorzichtig hervatten mogelijk zijn, mochten de ziekenhuiscijfers dit toestaan. In deze onzekere context is het beter om u een veilige en aangename kunstervaring te bezorgen en de activiteiten die gepland werden in mei en juni 2021 uit te stellen naar een latere datum. Maar gelukkig is uitstel geen afstel.

DE ACTIVITEITEN DIE VAN DATUM VERANDEREN: 

Sonoro Quartet Zomerconcert “Onstuimige klanken “: Vrijdag 2 juli om 19u30, Abdijkerk Bellingen

Duo Deseo “Hartverwarmende zuiderse muziek”: Zondag 29 augustus om 11u00, Abdijkerk Bellingen 

Europese Avond. ”Een gedreven kijk op het Europa van morgen.” Alicja Gescinska, filosofe: Zaterdag 16 oktober om 19u30, Abdijkerk Bellingen

Documentaire: Ik schilder met schilders “Adriaan Raemdonck”: Voorjaar 2022 Abdijkerk Bellingen 

U vindt de kalender van het volledige overzicht van de activiteiten van Kunst in Pepingen onder de rubriek Volgende activiteiten.

Informatie: Luk Wets (02 396 28 17)    of   info@kunstinpepingen.be

We houden u tijdig, vooraf per activiteit, op de hoogte van de vigerende coronaregelgeving via een nieuwsbrief.

We kijken hoopvol uit u te ontmoeten.

Najaarsactiviteiten Kunst in Pepingen

De geplande voorjaarsactiviteiten van Kunst in Pepingen werden door de corona crisis uitgesteld in de hoop deze te kunnen laten plaatsvinden in het najaar.

Helaas laten de omstandigheden vanaf nu het ook niet toe om de aangekondigde concerten van het najaar 2020 in de abdijkerk van Bellingen op een voor ons rendabele en voor de bezoeker aangename wijze te organiseren. Kunst in Pepingen stelt daarom het geplande concert van Duo Desso op vrijdag 18 september uit. Het was een onderdeel van het programma van de tentoonstelling Kunst in het Dorp 2020, die eveneens afgelast werd dit jaar. Ook het voorziene adventsconcert van Hildebrandt Consort op zondag 6 december zal niet doorgaan.

De 4 geplande concerten die hadden moeten plaatsvinden in 2020 worden opnieuw geprogrammeerd in 2021.

Het volledige programma van Kunst in Pepingen 2021 is in opmaak. Wij informeren u weldra over de culturele kalender.

Neem nota van de volgende activiteiten van Kunst in Pepingen die gepland waren en zullen doorgaan (tot nader order)
Er volgt later meer informatie per nieuwsbrief.

  • Orgelconcert: ” Leve het orgel” met Sarah Copriau (orgel) en Leen Dubois (klarinet) in de Sint-Amanduskerk op zondag 25 oktober 2020 om 11:00 (max 42 deelnemers en registratie verplicht)
  • Cursus over Beethoven door docent Luc Ooghe op 12, 19 en 26 november 2020 in kasteel-klooster Ter Loo van 19:30 tot 22:00. (min. 12 en max. 15 deelnemers en registratie verplicht)