Lezing door Stefan Hertmans

Winnaar van de Constantijn Huygensprijs 2019

Vrijdag 7 oktober 2022 om 19u30

Abdijkerk van Bellingen

Vrije bijdrage

De prestigieuze Huygensprijs bekroont het volledige oeuvre van een auteur en viel eerder al ten deel aan literaire reuzen als Willem Elsschot, Louis Paul Boon, Harry Mulisch, Jeroen Brouwers Martinus Nijhoff, M. Vasalis, Annie M.G. Schmidt en Hugo Claus. De Constantijn Huygensprijs is een van de oudste literaire prijzen in ons taalgebied. 

Het verzameld dichtwerk van Stefan Hertmans beslaat om en bij de duizend bladzijden, zijn proza omvat romans, verhalen, een reisboek en essays. Hij schreef theaterteksten die in verschillende Europese landen werden opgevoerd en hij publiceerde belangwekkende monografieën over filosofie en beeldende kunst. In elk van die genres heeft hij boeken laten verschijnen die tot de hoogtepunten van de hedendaagse literatuur gerekend kunnen worden. Daarnaast is hij in binnen- én buitenland een gewaardeerde stem in het publieke debat.

Meer nog dan een groot Nederlandstalig schrijver is Hertmans een auteur van Europees formaat. Hij is een intellectueel die zich niet schaamt voor zijn eruditie en zijn schrijverschap expliciet inschrijft in de traditie van het Avondland: de Griekse tragedie, de canon van de westerse wijsbegeerte. 

U hoort in de abdijkerk van Bellingen deze weergaloze verteller met liefdevolle onverbiddelijkheid zijn oeuvre en levensfilosofie toelichten.

Stefan Hertmans over zijn boek:   DE OPGANG 

Foto: Humanistisch verbond – tekst naar VRT

Na de lezing volgt de uitreiking door Rudi Seghers, schepen van cultuur van de  

Pepingse Cultuurprijs 2022

De gemeente Pepingen heeft een lange traditie in het uitreiken van de cultuurprijs. Een prijs die door de laureaten erg wordt gewaardeerd. Het is een kwaliteitslabel en het gemeentebestuur wil daarmee blijk geven van erkenning voor het culturele belang van het werk van de laureaten. Bovendien wil deze prijs een stimulans zijn voor de verschillende cultuurdisciplines en wil hij bijdragen in het verhogen van het culturele bewustzijn in de gemeente.

De Pepingse tweejaarlijkse cultuurprijs 2022 wil opnieuw mensen, verenigingen, groepen in de bloemetjes zetten die iets bijzonders deden voor de cultuur in de brede betekenis van het woord en die initiatieven namen om inwoners bij elkaar te brengen.

foto 2 (3)

Kunst in het Dorp 2022 en het klassiek concert van Marie François

foto 2 (2)

44 Kunstenaars uit Vlaanderen en Nederland

Martine Hennebel, Katleen Van Huffel, Ann Geirnaerdt, Johan Goossens, Stefanie Schaut, Michel Janssens, Fons van Loon, Christina Bellemans, Ilia Vromman, Kristin Van Nuffel, Bjorn Ghijssels Freas, Raymond Vanhaelen (Poe), Adelin Schets, Liliane Van der Elst, Anne Van der Mynsbrugge, Muriel Princen, Stien Mignauw, Antoon Torrekens, Rita Cornelis, Hélène De Ridder, Bart De Prest B.Jewel.Art, Tamara De Prest, De kruidenier des levens, Pierre Van den Bossche, Maité Wagemans, Patti Verhoeven, Jos Bolle, Bart Thomas, Kelly Durieu, Karine Lété, Anne De Ghelder, Saskia Weyts, Philippe Digneffe, Zjos Meyvis, Wilfried Verhaverbeke, Eline ’t Sant, Arno Amandt, Werner Van Lierde, Ine Lammers, Louis Marie Toussaint, Max Van Hemel, Georg Bernoff, Nancy Van Wichelen, Els Van Bosbeke


Wanneer

Zaterdag 10 september: 19u30 tot 22u00 nocturne met openingsreceptie 


Zondag 11 september: 14u00 tot 19u00 tentoonstelling met om 16u00 een literaire performance: ’t Land is ‘t land niet: Café The Bolero door Sofie Verraest in ’t kelderke.

Vrijdag 16 september: 18u00 tot 22u00 nocturne


Zaterdag 17 september: 18u00 tot 22u00 nocturne met om 19u30 een optreden van FTAKKE (pop-folk)

Zondag 18 september: 14u00 tot 19u00 tentoonstelling met om 15u00
het klassiek concert van Marie François in de abdijkerk van Bellingen


Waar

Tentoonstelling: kasteel-klooster Ter Loo, Kareelstraat 21, 1674 Bellingen

Concert: abdijkerk Bellingen, Cantempréstraat 1, 1674 Bellingen

Er wordt een brochure aangeboden en de toegang tot de tentoonstelling is gratis. Op de zondagen kunnen onze jongste bezoekers deelnemen aan een “kunstzoektocht”.

De toegang voor het concert bedraagt 18 € pp en is gratis voor -18 jaar. Gemeentelijke Koepongs zijn welkom. Het concert kan je bijwonen door het bedrag over te schrijven op rekening BE 28 9730 5432 8320 van Kunst in Pepingen met vermelding “Marie”. Stuur tevens een mail naar info@kunstinpepingen.be om je betaling en deelname te bevestigen. Reserveren is verplicht (er is geen kassa aan de ingang van de abdijkerk). Na het concert wordt u uitgenodigd voor een drankje in het kasteel-klooster Ter Loo en voor een bezoek aan de multidisciplinaire kunsttentoonstelling 2022.

Lees meer over Kunst in het Dorp

Lees meer over Marie François 

Lees verder Kunst in het Dorp 2022 en het klassiek concert van Marie François